Szukaj na blogu

Konkurs makaronowy Barilla


Kochani zapraszam Was na konkurs :)
Na rozruszanie polecam obejrzeć wykonanie pysznego przepisu na makaron prosto od Stefano :)
Do wygrania są 3 zestawy makaronów Barilla z sosami (po 2 makarony i 2 sosy dla 1 jednej osoby).

Zadanie konkursowe
Zachęcam do polubienia fanpagu Dusiowa Kuchnia i Barilla - bądźcie z nami na bieżąco. 
W komentarzu zostaw kreatywny przepis z użyciem makaronu tagliatelle i zostawcie do siebie email. Wybiorę 3 kreatywne przepisy :).Regulamin konkursu poniżej:y§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „Gotuj ze Stefano” zwanego dalej „Konkursem”, jest Barilla Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, przy ul. Poleczki 23.
2.    Administratorem Konkursu jest Aurora Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3.    04-030, przy ul. Waszyngtona 33/61, zwana dalej „Administratorem”. Wszelką korespondencję z Administratorem należy kierować na: k.miklaszewska@pegasus.pl.
4.    Konkurs trwa od dnia 31 lipca 2015 r. od godziny 21:00 do 8 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59, przy czym czas trwania Konkursu na poszczególnym Blogu, będzie ustalany indywidualnie przez właściciela Bloga i podawany do informacji na stronie Bloga wraz z pozostałymi informacjami o Konkursie.
§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
2.    Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, Administratora, pracownicy lub współpracownicy któregokolwiek z powyższych podmiotów (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).
3.    Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:
a)   akceptacja postanowień Regulaminu;
b)  wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3.

ZASADY KONKURSU

1.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie odpowiedzi nawiązującej do zadania konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym na Blogu.
2.    Zwycięzcami Konkursu zostaną trzej autorzy najbardziej kreatywnych (twórczych) i poprawnych (językowo i gramatycznie) prac umieszczonych na pojedynczym Blogu.
3.    Wszystkie odpowiedzi podlegają ocenie Organizatora lub osoby prowadzącej Blog i od ich decyzji zależy ostateczny wybór Zwycięzców.
4.    Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu do dnia 10 sierpnia. Na Blogu zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu lub właściciel bloga wyśle informację w wiadomości prywatnej. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie Administratorowi w wiadomości prywatnej na Stronie w ramach serwisu Facebook swoich danych osobowych celem przesłania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, na który przesłana ma być nagroda, numer telefonu Zwycięzcy).
5.    Zwycięzcy Konkursu obowiązani są w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na Stronie wiadomości, o której mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, do przesłania Administratorowi (w wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook) danych, o których mowa w powyższym ust. 4.
6.    Nieprzesłanie Administratorowi danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody.
7.    Niedopuszczalne jest:
a)   naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich
b)  naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
c)   podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
8.    W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a)   natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;
b)  pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;
9.    Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.
10.  Uczestnik może wziąć udział w konkursie za pośrednictwem tylko jednego Bloga.


§ 4.

NAGRODY

1.    Organizator przewidział nagrodzenie 3 osób z każdego Bloga, które udzielą najlepszych, zdaniem Organizatora lub osoby prowadzącej Blog, odpowiedzi na zadanie konkursowe. Nagroda to zestaw losowo wybranych makaronów i sosów Barilla (3 makarony i 2 sosy) o wartości około 35pln.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody dodatkowej (specjalnej) w przypadku, gdy więcej prac niż zakładane spełni oczekiwania konkursowe pod względem kreatywności
i realizacji.
3.    Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4.    Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.
§ 5.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1.    Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Zwycięzcy, który podał Administratorowi  nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
3.    W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, skutkującego zwrotem Organizatorowi przesyłki zawierającej nagrodę, Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4.    Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 6.

REKLAMACJE

1.    Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2.    Reklamację należy złożyć w formie e-maila na adres Administratora z podaniem zwrotnego adresu e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.
3.    Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.
4.    Reklamacje należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5.    Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Uczestnika Konkursu, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
6.    Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.
§ 7.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.
2.    Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.
3.    Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4.    Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
5.    Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.
§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2.    Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
3.    Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronach Blogów współpracujących przy organizacji Konkursu.  Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
4.    Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
5.    Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
6.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

27 komentarzy:

 1. Tagliatelle w kremowym sosie z botwinką i cukinią:
  http://anamarisworld.blogspot.com/2015/04/tagliatelle-w-kremowym-sosie-z-botwinka.html

  Składniki:
  - 1/2 cukinii (mniejszej),
  - 1 pęczek botwinki (bez buraczków),
  - 250 g mascarpone,- 1 ząbek czosnku,
  - ok. 200 g makaronu Tagliatelle,
  - oliwa z oliwek,
  - sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

  Wykonanie:
  Cukinię i botwinkę dokładnie myjemy. Odcinamy buraczki. Pół cukinii ze skórką trzemy na tarce na dużych oczkach. Botwinkę szatkujemy (gałązki i liście). Dusimy na małym ogniu, na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek ok. 5-7 min. Dodajemy wyciśnięty czosnek, a następnie mascarpone. Zmniejszamy gaz do minimum, mieszamy, przyprawiamy do smaku: sól, pieprz, zmielona gałka muszkatołowa. Makaron gotujemy na al dente zgodnie z instrukcją producenta na opakowaniu. Po ugotowaniu makaron przecedzamy, dodajemy go do sosu, wszystko mieszamy. Gdy nasz sos będzie za gesty możemy dodać do niego wody z ugotowanego makaronu. Polecam również wersję z "mięsem": do makaronu i sosu dodajemy pokrojoną na kostkę szynkę, wszystko mieszamy. Pyszności!

  zdjęć nie mogę dodać więc zapraszam na stronę:
  http://anamarisworld.blogspot.com/2015/04/tagliatelle-w-kremowym-sosie-z-botwinka.html

  pozdrawiam,
  anamarisworld@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 2. Tagliatelle z łososiem, serkiem mascarpone i zielonym groszkiem cukrowym:
  http://anamarisworld.blogspot.com/2015/06/tagliatelle-z-ososiem-serkiem.html

  Składniki:
  - 1 opakowanie serka mascarpone (ok. 250 g),
  - 1 pęczek koperku,
  - 250 g zielonego groszku cukrowego,
  - ok. 220 g świeżego filetu łososia,
  - 400 g makaronu Tagliatelle,
  - 2-3 łyżki śmietany 18%,
  - masło/olej do podsmażenia łososia,
  - przyprawy: sól, pieprz.

  Wykonanie:
  Groszek obieramy, wyjmujemy kuleczki ze środka. Możemy wstępnie go podgotować, aby nie był za twardy. Osobiście pominęłam ten etap. Łososia myjemy (ewentualnie odcinamy skórę) kroimy w kostkę. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy łososia. Chwilę podsmażamy (do uzyskania blado-różowego koloru). Następnie dodajemy serek mascarpone, koperek (szatkujemy na drobno), groszek, 2 łyżki śmietany 18%. Mieszamy wszystko, dusimy na małym ogniu ok. 5-10 min, co jakiś czas mieszając. W tym czasie gotujemy nasz makaron według przepisu producenta. Odsączamy go, dodajemy do sosu. Wodę z makaronu możemy użyć do rozcieńczenia naszego sosu (użyłam 2 łyżki). Wszystko mieszamy. Smacznego!

  http://anamarisworld.blogspot.com/2015/06/tagliatelle-z-ososiem-serkiem.html
  anamarisworld@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 3. Tagliatelle z tuńczykiem

  Składniki:
  - cebula,
  - por/pieczarki/inne ulubione warzywo,
  - tuńczyk w puszce,
  - olej do smażenia (można użyć tego z tuńczyka),
  - śmietana 18%,
  - niebieski ser pleśniowy,
  - makaron tagliatelle,
  - przyprawy: sól, pieprz cayenne, zioła prowansalskie.

  Wykonanie:
  Wstawiam osoloną wodę na makaron i gotuję go al dente. Kroję cebulę w drobną kostkę i smażę na oleju. W tym czasie kroję inne składniki, zazwyczaj pora lub pieczarki. Gdy cebula się zeszkli wrzucam na patelnię pokrojone przed chwilą składniki i dalej smażę. Gdy wszystkie składniki będą miękkie dodaję tuńczyka, następnie około 2 łyżek śmietany i niebieski ser pleśniowy (do smaku). Zostawiam na ogniu do czasu, gdy ser całkowicie się rozpuści. Całość doprawiam pieprzem cayenne i ziołami prowansalskimi, ewentualnie odrobiną soli, ale należy uważać, gdyż słony smak sera może w zupełności wystarczyć. Po odsączeniu makaron kładę na talerz i dodaję do niego sos. Smacznego :)

  Pozdrawiam,
  Sylwia
  sylw.zakrzewska@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 4. Tagliatelle z kurkami w śmietanie,pycha
  Emotikon smile
  garść kurek,pół szkl.śmietany,natka,cebulka mała,sól,pieprz.Smażymy na maśle klarowanym cebulkę z kurkami około 5 min. Dodajemy śmietankę sól,pieprz,i dusimy 10 min. W tym czasie gotujemy makaron.Wykładamy na talerz,polewamy sosem kurkowym,posypujemy natką,i jemy.Smacznego.fizia40@op.pl Renata M

  OdpowiedzUsuń
 5. Tagliatelle z cukinii z musem pietruszkowym i orzechami włoskimi

  Składniki:
  - 1 cukinia
  - 1 mała marchewka

  Mus pietruszkowy:
  - 1/2 dojrzałego awokado
  - 4-5 gałązek zielonej pietruszki
  - 1/3 szkl. namoczonych orzechów włoskich
  - 1 mały ząbek czosnku
  - 2-3 łyżki soku z cytryny
  - 1/2 łyżeczki cząbru
  - 15 ml wody

  Wykonanie:
  1. Do blendera wrzuć wszystko oprócz cukinii i marchewki. Zmiksuj do postaci pesto (orzechy powinny być wyczuwalne). W razie potrzeby dodaj odrobinę wody.
  Cukinię i marchewkę (wcześniej obrane) zamień w cieniutkie wstążki, używając zwykłej obieraczki do warzyw.
  Tagliatelle wyłóż na talerz razem z pesto. Udekoruj orzechami i pietruszką.

  Magda
  franulka5@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 6. JAJA NA SZPINAKU I MAKARONIE TAGLIATELLE:
  *****Porcja na 2 osoby*****
  - 200 g makaronu tagliatelle,
  - 300 g szpinaku,
  - mozzarella,
  - kilka ząbków czosnku,
  - 4 jaja
  - przyprawy (sól, pieprz, papryka ostra i łagodna, gałka muszkatołowa).

  Szpinak z czosnkiem usmażyć na patelni (ok. 5 min). Makaron ugotować al dente, odcedzić i dodać do szpinaku. Doprawić. Ser pokroić w dość duże plastry i ułożyć na patelni z makaronem. Dość obficie podlać wodą, zmniejszyć ogień i dusić jeszcze 2,3 minuty. Na prawie gotową potrawę wbić jaja, po minucie wyłączyć ogień i czekać aż jajka dojdą.
  P.S. Przepis w wersji audio dodałam na fanpage Dusiowej Kuchni.

  OdpowiedzUsuń
 7. mój mail: martus28332833@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 8. Zapiekane w boczku Tagliatelle z pesto

  makaron tagliatelle ok. 150 g suchego makaronu
  10-12 plastrów wędzonego oczku
  2-3 plastry szynki szwarcwaldzkiej
  60 g sera camembert
  Makaron gotujemy o minutę krócej niż podaje instrukcja na opakowaniu. Odcedzamy. Szynkę szwarcwaldzką rwiemy na małe kawałki i mieszamy razem z makaronem i pesto. Plastrami boczku wykładamy małe naczynka do zapiekania w ten sposób, aby część boczku pozostała nam do przykrycia wierzchu. Można wyłożyć jedno duże naczynie zamiast kilku małych. Do środka nakładamy makaron wymieszany z pesto i szynką, dodajemy ser pokrojony w kostkę, przykrywamy wystającą częścią boczku. Wkładamy do nagrzanego piekarnika i zapiekamy przez ok. 20 minut w temperaturze 200 st. (aż boczek będzie chrupiący).

  Smacznego!

  Ania
  belibi@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 9. Tagliatelle w sosie pieczarkowo-serowym
  Składniki:
  - Makaron tagliatelle(250g)
  - Ser żółty(rozdrobniony, w ilości według preferencji)
  - 0,5 kg pieczarek
  - 1-2 cebule (zależy od preferencji)
  - 3-4 plastry polędwicy, lubię sopocką.
  - odrobina masła
  - 5-6 kropli sosu sojowo-grzybowego
  - sól i pieprz dla wzmocnienia smaku
  - 200 ml śmietany (dość gęstej)
  - 200 g topionego serka (smak dowolny, oryginalnie śmietankowy)
  - 1 łyżka stołowa mąki

  Przygotowanie:
  1. Pieczarki pokroić na drobno i podsmażyć delikatnie na maśle.
  2. Pod koniec etapu 1 dodać drobno posiekaną cebulę.
  3. Podsmażyć oddzielnie polędwicę i dodać do pieczarek i cebuli.
  4. Do mieszaniny dodajemy sos grzybowo-sojowy.
  5. Podlewamy połową szklanki wody
  6. Opcjonalnie można dodać jakiś koperek albo pietruszkę.

  7. W osobnym naczyniu przygotować, dokładnie wymieszać, serek topiony, śmietanę i mąkę.
  8. Dodać do pieczarek z cebulą i szynką.
  9. Mieszać do momentu powstania dość gęstego, jednolitego sosu.

  10. Przed podaniem ugotować makaron tagliatelle
  11. Posypać drobno startym serem.

  PS. Tak, przepis jest z perspektywy mężczyzny. Dlatego pragnę zaznaczyć, że dla mnie coś przekraczającego 4 składnikową jajecznicę to wirtuozeria, sztuka niemal.

  Danie podawać z suplementem w postaci bloku czekoladowego jako deseru.

  Kontakt: damian.bregier@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 10. Tagliatelle z kurczakiem i szpinakiem

  Składniki:
  - Makaron tagliatelle 300g,
  - Dwie przyprawione piersi z kurczaka (przyprawa do pizzy jest idealna!)
  - Szpinak – 3-4 spore garście
  - Pieczarki 400g,
  - Śmietana 30% (cały duży pojemniczek),
  - Sól, pieprz,
  - Opcjonalnie czosnek (3-4 ząbki).

  Przygotowanie:
  1. Kurczaka pokroić w drobne kawałki.
  2. Potraktować np.: przyprawą do pizzy.
  3. Obsmażyć wraz z posiekanym czosnkiem.

  4. Pieczarki posiekać i przyprawić solą i pieprzem.
  5. Delikatnie podsmażyć.

  6. Szpinak podlać wodą i poddusić aż będzie lekko papkowaty.
  7. Porąbać na kawałki dwuręcznym toporem.

  8. Poprzednie składniki zrzucamy razem na patelnię.
  9. Dodajemy śmietanę i szczyptę wody.
  10. Przerwać gdy powstanie w miarę spójna konsystencja.

  11. Równolegle z poprzednim punktem dobrze jest już gotować makaron.

  Kontakt: damian.bregier@gmail.com

  Uwaga!: Przepis jest pisany z punktu widzenia mężczyzny, do tego samotnego. Dlatego wiem, co przygotowywać, żeby trafiło do podniebienia innego faceta.

  Podawać z suplementem w postaci np.: czekoladowego budyniu(zimny) z bitą śmietaną i kakao, jako deserem.

  OdpowiedzUsuń
 11. Tagliatelle z sosem słodko-kwaśnym

  makaron tagliatelle – ok. 250 g

  * krewetki – ok. 20 szt

  * cebula dymka – 2 szt

  * czosnek – 2 ząbki

  * papryka czerwona – 1 szt

  * por – 1 szt

  * przecier pomidorowy – 2 łyżki

  * bulion warzywny – 1 szkl

  * sól , pieprz , papryka , cukier – do smaku

  * olej do smażenia


  SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:

  Makaron gotujemy al dente.

  Na patelni rozgrzewamy odrobinę oleju , dodajemy posiekaną cebulkę , czosnek i pokrojonego w piórka pora – przesmażamy.

  Dodajemy pokrojoną w słupki paprykę , a następnie cały czas mieszając smażymy ok. 3 minuty ( nie dopuśćmy do przypalenia czosnku , gdyż danie zrobi się gorzkie! ).

  Wrzucamy oczyszczone krewetki i smażymy na wolnym ogniu aż zmieni kolor.

  Dodajemy koncentrat pomidorowy i ok. szklankę bulionu – mieszamy.

  Doprawiamy solą , pieprzem , papryką i KONIECZNIE cukrem do smaku.

  Podajemy gorące z przygotowanym makaronem.

  Smacznego!
  Małgosia
  cygareta1@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń

 12. Czarny makaron tagliatelle z owocami morza

  Składniki :
  1 op. mrozonych owocow morza (275 g)
  250 g czarnego makaronu tagliatelle
  sol
  3 zabki czosnku
  1 mala papryczka chili
  3 lyzki oliwy
  50-150 ml wytrawnego bialego wina lub bulionu
  1/2 peczka bazylii

  Zamrozone owoce morza wrzucic do miski i zalac goraca woda aby sie rozmrozily. W miedzyczasie ugotowac makaron w osolonej wodzie wg przepisu na opakowaniu, osaczyc na sicie.

  Czosnek obrac, drobno posiekac. Papryczke chili oplukac, przekroic wzdluz na pol, usunac pestki i drobno posiekac

  Rozgrzac oliwe na patelni, podsmazyc czosnek i chili. Rozmrozone owoce morza osaczyc na sicie, osuszyc za pomoca papierowego recznika i wrzucic na patelnie, podsmazyc razem z czosnkiem i chili.

  Wlac biale wino, krotko zagotowac, dodac osaczony makaron, wymieszac. Wszystko razem podgrzac i przyprawic do smaku sola.

  Bazylie oplukac, osuszyc, pokroic w paseczki, wymieszac z makaronem i podawac.

  Topazik
  to-paz@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 13. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 14. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 15. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 16. Tagliatelle z gorgonzolą, orzechami i suszonymi pomidorami

  300 g makaronu tagliatelle
  100 ml śmietanki kremówki
  300 g sera gorgonzola
  50g orzechów włoskich
  100g suszonych pomidorów
  Sól
  Pieprz
  gałka muszkatołowa

  Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu.
  Orzechy kroimy w ćwiartki. Pomidory odsączamy z zalewy i siekamy na mniejsze kawałki.
  Na patelni podgrzewamy śmietankę (nie gotując). Dodajemy pokrojony w kostkę ser i mieszamy, aż do rozpuszczenia. Odstawiamy z ognia. Delikatnie solimy (ser jest dość słony), doprawiamy pieprzem i połową łyżeczki gałki. Wrzucamy odcedzony makaron, pomidory i orzechy. Całość mieszamy i podajemy. Smacznego :)

  kargulowski@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 17. To jest potrawa mojego dzieciństwa, ale najpierw uzbieraliśmy w lesie jagody, a potem z umorusanymi jagodowymi buźkami wracaliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi do domu, a mama gotowała nam przepyszne jedzonko.

  Tagliatelle z jagodami
  - makaron tagliatelle
  - jagody
  - cukier
  - śmietana
  Ugotować makaron tak jak w przepisie. Część umytych jagód rozgnieść widelcem, a część zostawić w całości.
  Makaron wyłożyć na talerze, następnie nałożyć jagody, posypać cukrem i nałożyć taki większy kleks śmietany, a na niego wysypujemy całe jagody - całość posypujemy delikatnie cukrem pudrem.
  marysiag53@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 18. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 19. emerycia
  Zapomniałam podać e-maila, do przepisu Tiagatelle zapiekane z kurczakiem i brokułami ,więc to czynię:
  r.helt@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 20. Tagiatelle z suszonymi pomidorami w sosie mascarpone

  Składniki:
  makaron tagiatelle
  1 opakowanie (100 g) szynki długo dojrzewającej
  200g suszonych pomidorów z oleju
  2 ząbki czosnku
  250g serka mascarpone
  kieliszek białego wytrawnego wina
  Sól, pieprz

  Makaron gotujemy al’dente.
  Szynkę kroimy i podsmażamy na oleju (najlepiej tym z zalewy od suszonych pomidorów). Dodajemy pokrojone pomidory i czosnek przeciśniety przez praskę. Podlewamy winem, doprawiamy solą i pieprzem. Zmniejszamy ogień i dodajemy stopniowo serek mascarpone. Gdy serek się rozpuści dodajemy makaron i jeszcze chwilę podsmażamy. Podajemy z bazylią

  tyskatyska88@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 21. Zielone tagiatelle z pietruszkowym pesto

  Składniki na pesto:
  3 pęczki natki pietruszki
  100 g orzechów nerkowca
  3 łyżki dobrej oliwy z oliwek
  2 ząbki czosnku
  parmezan
  sól, pieprz

  Pietruszkę myjemy i miskujemy z orzechami, czosnkiem i oliwą. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem, dodajemy starty na tarce o małych oczkach parmezan.

  Makaron tagiatelle gotujemy i łączymy z pietruszkowym pesto.

  OdpowiedzUsuń
 22. Wegetariańskie tagliatelle z sosem kokosowo-pomidorowym z cukinią i pomidorami

  SKŁADNIKI:
  1. Opakowanie makaronu tagliatelle
  SOS:
  1. Puszka mleczka kokosowego
  2. 5 łyżek koncentratu pomidorowego
  3. 2 pomidory
  4. Średnia cukinia
  5. 3 cebule
  6. 5 ząbków czosnku
  7. 1 łyżeczka słodkiej papryki
  8. 1 łyżeczka ziół prowansalskich
  9. 1/2 łyżeczki kurkumy
  10. 1/2 łyżeczki soli
  11. 1/2 łyżeczki pieprzu
  12. Olej do smażenia

  PRZYGOTOWANIE:
  1. Makaron gotujemy al dente w osolonej wodzie.
  SOS:
  1. Obraną i pokrojoną w drobną kostkę cebulę podsmażamy na oleju.
  2. Do cebuli dodajemy obrany i przeciśnięty przez praskę czosnek, słodką papryką, zioła prowansalskie, kurkumę, sól, pieprz i dokładnie mieszamy.
  3. Dodajemy koncentrat pomidorowy, obraną i pokrojoną w półplasterki cukinię, umyte i pokrojone w średnią kostkę pomidory. Dusimy około 10 minut.
  4. Dodajemy mleczko kokosowe, dokładnie mieszamy i zagotowujemy.
  5. Ugotowany makaron odcedzamy.
  6. Makaron podajemy z sosem.


  Smacznego! :)


  pawlo23091991@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 23. Makaron tagliatelle ze szpinakiem

  SKŁADNIKI:
  1. 1 opakowanie makaronu tagliatelle
  2. 1 opakowanie szpinaku mrożonego
  3. 300 gram żółtego startego sera
  4. Mała śmietana 18%
  5. 2 łyżeczki słodkiej papryki
  6. 2 łyżeczki pieprzu
  7. 2 łyżeczki soli
  8. 5 ząbków czosnku
  9. Olej do smażenia

  PRZYGOTOWANIE:
  1. Makaron gotujemy al dente w osolonej wodzie.
  2. Szpinak rozmrażamy i dajemy na patelnię z rozgrzanym olejem.
  3. Obrany czosnek przeciskamy przez praskę do szpinaku, dodajemy śmietanę, słodką paprykę, pieprz i sól i dokładnie mieszamy.
  4. Dodajemy ser. Całość podgrzewamy na małym ogniu, ciągle mieszając, do momentu, aż ser się rozpuści.
  5. Ugotowany i odcedzony makaron łączymy z masą szpinakową i dokładnie mieszamy.

  Smacznego!

  OdpowiedzUsuń
 24. Mój e-mail pawlo23091991@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 25. "Letni spacer po ogrodzie z makaronem Tagliatelle"

  Składniki:
  - pierś z kurczaka,
  -świeże warzywa prosto z ogródka (cebula biała i czerwona, cukinia, patisony, marchew, pietruszka, seler, fasola, pomidorki koktajlowe, koperek, nać pietruszki).
  -makaron Tagliatelle.

  Przygotowanie:
  Obierz i umyj warzywa. Pierś z kurczaka pokrój w kostkę i podsmaż na patelni z cebulą. Przypraw do smaku. Po kilku minutach dodaj fasolę, następnie marchew, pietruszkę i seler, później cukinię i patisony, następnie pomidorki koktajlowe, a przed samym końcem duszenia warzyw z kurczakiem na patelni dodaj świeży koperek i nać pietruszki. Przypraw ulubionymi przyprawami. W między czasie ugotuj makaron. Nałóż gorący makaron na talerze i dodaj na niego warzywa z patelni. SMACZNEGO!
  Pozdrawiam:
  Marta martalewandowska0@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 26. Gniazdka makaronowe.

  125 g makaronu tagliatelle (musi być w takich gniazdkach)
  12 malutkich pomidorków (np. chery)
  sól
  1 opakowanie białego sera typu Zottarella
  bazylia suszona lub świeża
  odrobina bułki tartej
  troszeczkę masła
  pieprz
  4 średnie jajka
  35g sera parmezan (zetrzeć na tarce)
  150 ml. mleka
  150 ml. śmietany
  gałka muszkatołowa (jak ktoś nie lubi to bez też jest dobre)

  Makaron ugotować al dente (to ważne!) tak jak napisano na opakowaniu, w dużej ilości osolonej wody. Odcedzić. Pomidorki umyć i pokroić na 4 części. Zottarelę odsączyć i pokroić w kosteczkę.

  W tym czasie trzeba nagrzać piekarnik do 180 stopni z funkcją pieczenia od dołu i od góry. Uszykować foremki do pieczenia muffinek lub babeczek. Posmarować masłem i obsypać bułką tartą.

  Makaron, kostki sera i pomidorki wymieszać z bazylią, solą i pieprzem. Powkładać do foremek.

  Jajka rozbić trzepaczką z parmezanem, dodać mleko, śmietanę i przyprawić solą, pieprzem i ewentualnie gałką muszkatołową.

  Mieszanką jajek ze śmietaną i mlekiem polać makaron i zapiekać w piekarniku ok 25-30 minut, na złoty kolor.

  Tak oto wychodzą nam gniazdka makaronowe wyglądające niczym babeczki ;)

  Pozdrawiam i życzę smacznego:
  Kasia
  kbalbinka@gmail.com

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję, że jesteś :) Jeśli zostawiasz komentarz, jako anonim zostaw swoje imię :) Jeśli wypróbowałeś przepis wyślij zdjęcie na klaudia.sroczynska@gmail.com lub wstaw na fanpage :)